Ieteikumi

Kas svarīgs ir jāzina piederīgā nāves gadījumā

Piederīgā nāve vienmēr saistās ar stresu un apjukumu, taču ir svarīgi šai brīdī saglabāt skaidru apziņu, lai varētu laikus nokārtot visas formalitātes un bez starpgadījumiem pavadīt aizgājēju pēdējā gaitā. Tāpat nevajadzētu paļauties uz tiem, kuri „nez no kurienes” uzzinājuši un atbrauc pēc mirušā. Bet par visu pēc kārtas.

!

Kur jāvēršas pirmām kārtām

Pirmais, kam jāzvana, ir neatliekamā medicīniskā palīdzība vai ģimenes ārsts. Savukārt, ja nāves cēlonis nav skaidrs vai ir aizdomas par vardarbīgu nāvi, ir jāizsauc policija, kas tālāk piederīgos informēs par lietu norisi. Policija ir jāizsauc arī gadījumā, ja ģimenes ārsts neizraksta izziņu, jo mirušais sen nav apmeklējis ārstu un ārstam viņa veselības stāvoklis nav zināms.

Brīdinājums

Esiet uzmanīgi: Jums nav jāsadarbojas ar to apbedīšanas biroju, kas atbrauc pēc mirušā pēc Jūs zvana „ātrajai palīdzībai” vai policijai. Jums NAV PIENĀKUMA nodot mirušo šādu apbedīšanas biroju aprūpē, ja vien nevēlaties būtiski pārmaksāt par viņu sniegtajiem pakalpojumiem. Izvēlieties apbedīšanas biroju personiski, bez mediķu vai policijas ieteikuma!

„Ātrās palīdzības” vai policijas* darbiniekiem nav tiesību cilvēka nomiršanas gadījumā pasūtīt automašīnu mirušā transportēšanai uz morgu. ŅEMIET VĒRĀ, ka informācija par nāves gadījumu, kā likums, no viņu puses tiek notirgota apbedīšanas biroju darbiniekiem, un sekojoši tas tiek apmaksāts no Jūsu maka ar pielikumu pie pakalpojuma.

* Policija nodrošina mirušā transportēšanu TIKAI tajā gadījumā, ja tiek ierosināta krimināllieta un transportē TIKAI uz tiesu medicīnas ekspertīzes morgu.

Saņemiet izziņu par nāves iestāšanos

Kad piederīgais ir miris, vispirms ir jāsaņem izziņa par nāves iestāšanos. Ja piederīgais ir miris ārpus slimnīcas, tad izziņu par nāves iestāšanos izsniedz mirušā ģimenes ārsts.

Nogādājiet mirušo morgā personīgi vai uzmeklējiet apbedīšanas biroju

Kad ir saņemta izziņa par nāves iestāšanos, mirušo var nogādāt morgā. To var darīt paši piederīgie vai apbedīšanas biroja pārstāvji. Piederīgajiem jāatceras, ka viņiem NAV PIENĀKUMA nodot mirstīgās atliekas apbedīšanas biroju pārstāvjiem, kas ieradušies kopā ar ārstu vai policiju (vai pat pirms viņu ierašanās), lai it kā nogādātu mirušo morgā. Un nav pienākuma parakstīt līgumu par apbedīšanas pakalpojumu, Jums neredzot visas izmaksas!

Šādi apbedīšanas biroji, kas ierodas bez Jūsu lūguma, savus pakalpojumus piedāvā par ievērojami paaugstinātu maksu, jo ir jāatgūst nauda par informācijas piegādi. Piederīgajiem ir tiesības izvēlēties, vai sadarboties ar šādi atbraukušo apbedīšanas biroju, vai pašiem atrast citu, cenas ziņā visdrīzāk daudz piemērotāku pakalpojumu sniedzēju.

Vislabāk, protams, ir izvēlēties tos apbedīšanas birojus, kuriem ir savs morgs. Vienmēr pirms mirušā pārvietošanas uz morgu piederīgajiem derētu pārliecināties, kur tieši mirušais tiek aizvests un vai tur būs iespējams piekļūt.

Ja apbedīšanas biroja pārstāvji nevar konkrēti atbildēt uz jautājumu, kurp tiks vests mirušais, kā arī, ja biroja pārstāvji informē, ka pie mirušā morgā piederīgie ierasties nevarēs, tad nevajadzētu paļauties, ka mirstīgās atliekas tiks uzglabātas atbilstošos apstākļus tam piemērotā vietā.

Tā vietā vajadzētu sazināties ar citu apbedīšanas kompāniju vai pašiem atrast tuvāko morgu un nogādāt mirušo tur. (Jo tikai dažiem apbedīšanas birojiem ir savs sertificēts morgs, kur mirušos uzglabā pienācīgi.)

Bēru organizēšana

Organizējot bēru ceremoniju, īpaša uzmanība jāpievērš izvadītāja izvēlei. Izvadītājs var būt kādas konfesijas mācītājs, apbedīšanas biroja pārstāvis vai kāds zināms cilvēks, kurš apņēmies veikt izvadītāja pienākumus.

Pirms bērēm noteikti ar izvadītāju vajadzētu satikties un pārrunāt tos faktus no aizgājēja dzīves, ko piederīgie vēlas, lai izvadītājs piemin, pārrunāt runas galvenos akcentus, lai bēru dienā piederīgie nebūtu spiesti atzīt, ka par aizgājēju praktiski nekas netika pateikts vai fakti bija neprecīzi.

Piederīgajiem noteikti jāpārdomā arī bēru mūzikas izvēle. Parasti to ir iespējams saskaņot ar muzikantiem vai apbedīšanas biroja pārstāvjiem.

Tomēr pats galvenais, kas jāievēro tuvinieka nāves gadījumā, ir visu darīt pēc labākās sirdsapziņas un pēc iespējas respektēt aizgājēja vēlmes, lai vēlāk tuviniekiem nebūtu pašpārmetumi par to, kas netika izdarīts.

Pabalsts par tuvinieka nāvi

Piederīgajiem pienākas arī pabalsts par tuvinieka nāvi. To var pieprasīt divpadsmit mēnešu laikā pēc nāves iestāšanās. Sīkāku informāciju par personām, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu, var skatīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā www.vsaa.lv. Svarīgi atcerēties, ka pabalstu pilnā mērā izmaksā, pamatojoties uz uzrādītajiem norēķinu čekiem par pakalpojumiem un piederumiem tuvinieka apglabāšanā.

+371 80005580